Här hittar du länkar till lite foton
tagna vid olika tillfällen.
Klicka på texten!